بایگانی برچسب ها: موقعیت جغرافیایی آب

آب

  نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب نام فعلی مکان جغرافیایی: رود جیحون نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دریای آب شرح مکان جغرافیایی: فردوسی گاه از جیحون با عنوان مطلق «آب» یاد می کند، خصوصا هنگامی که از صحنه های نبرد با عبور و مرور قهرمانان و لشکرها در خراسان سخن می […]