بایگانی برچسب ها: موقعیت بردع در شاهنامه

بردع

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بَردَع نام فعلی مکان جغرافیایی: شهر بردع در آذربایجان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: بردع، بردعه، برذغ، برذغه شرح مکان جغرافیایی: یکی از شهرهای کهنسال حوزه تمدنی ایران زمین، واقع در شمال غرب ایران و منطقه مرتفع الانان و تقریبا به قدمت شهر اردبیل و همسایه آن […]