بایگانی برچسب ها: موقعیت بابل در شاهنامه

بابل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بابل نام فعلی مکان جغرافیایی :   در ۸۸ کیلومتر جنوب غربی بغداد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بابل شرح مکان جغرافیایی: بایل: شهری بسیار کهن در بین النهرین پایتخت امپراتوری بابل و کلده، در کنار رود فرات در ۸۸ کیلومتری جنوب غربی بغداد امروزی و جوار شهر […]