بایگانی برچسب ها: موصل

نصیبین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نصیبین نام فعلی مکان جغرافیایی :   در جنوب شرقی ترکیه کنونی  در مسیر موصل به رقه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نصیبین: از شهرهای روم در زمان شاپور ذوالاکتاف بود که رومیان آن را طی معاهده ای به ایران واگذار کردند، اما مردم مسیحی […]