بایگانی برچسب ها: مهرک نوش زاد

شخصیت های شاهنامه – مهرک نوش زاد

به جهرم یکی مرد بد بدنژاد – کجا نام او مهرک نوش‌زاد نام : مهرک نوش زاد محل مرگ مهرک نوش زاد : استطخر که توسط اردشیر بابکان گردن زده می شود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مِهرک نوش‌زاد در داستان‌های ملی […]