بایگانی برچسب ها: مهران یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – مهران

کی نامدارست مهران به نام – ز گیتی به دانش رسیده به کام نام : مهران ملیت : ایرانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضحات شخصیت : مهران در شاهنامه نام فرد موبد و مذهبی است که راه عزلت و گوشه گیری گزیده و به عبادت مشغول است و دل […]