بایگانی برچسب ها: مهران ستاد

شخصیت های شاهنامه – مهران ستاد

زین کرد کسری خردمند و راد – کجا نام او بود مهران ستاد نام : مهران ستاد دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مهران سِتاد در شاهنامه پدر نستوه موبدی خردمندو راد و جهان‌دیده بود. خسرو انوشیروان او را برای خواستگاری دختری نژاده و زیبا از دختران خاقان چین به آن دیار فرستاد […]