بایگانی برچسب ها: مهرآبادی

شیرخوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیرخوان نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیرخان دماوند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیرخوان: محلی در نزدیکی دماوند بوده که ضحاک را فریدون در آنجا بند کرده است و به نظر می رسد که رودخانه یا چشمه ای بزرگ بوده باشد. مهرآبادی آنرا همان […]