بایگانی برچسب ها: منیژه که بود

شخصیت های شاهنامه – منیژه

منیژه کجا دخت افراسیاب – درفشان کند باغ چون آفتاب نام : منیژه دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به پشنگ می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر منیژه : افراسیاب همسر منیژه : بیژن برادران و خواهران منیژه : شیده ، قراخان ، جهن […]