بایگانی برچسب ها: منشور به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – منشور

همان پیش منشور و خاقان چین – بزرگان و گردان توران زمین نام : منشور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : منشور از بزرگان تورانیان است که در نبرد با کیخسرو همراه خاقان چین بود. لیست اشعار : داستان خاقان چین