بایگانی برچسب ها: معنی گردآفرید

شخصیت های شاهنامه – گردآفرید

کجا نام او بود گردآفرید – زمانه ز مادر چنین ناورید نام : گردآفرید دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب های گردآفرید : کمند افکن ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گردآفرید : گژدهم برادران گردآفرید : گستهم توضیحات شخصیت : گَردآفرید یا گُردآفرین پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم است. در داستان رستم و سهراب گردآفرید با سهراب […]