بایگانی برچسب ها: معنی کی آرمین

شخصیت های شاهنامه – کی آرمین

چهارم کجا آرشش بود نام – سپردند گیتی به آرام و کام نام: کی آرمین نام های دیگر : همچنین در برخی از نسخه‌ها بجای آرمین، آرش آمده است دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر  کی آرمین […]