بایگانی برچسب ها: معنی پولاد غندی

شخصیت های شاهنامه – پولاد غندی

نمایی مرا جای دیو سپید – همان جای پولاد غندی و بید نام : پولاد غندی  یا کولادِ غندی محل مرگ : مازنداران به دست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار: از دیوانِ مازندران منصب : سپهبد دیوان مازندران توضیحات شخصیت : پولادغُندی از دیوهای مازندران در […]