بایگانی برچسب ها: معنی پولادوند

شخصیت های شاهنامه – پولادوند

چو نستیهن و گرد پولاد را – بفرمود تا ترک سیصد سوار نام : پولاد نام های دیگر : پولاد وند دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب پولاد : سالار لشگر تورانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : پولاد (پولادوند)، در شاهنامه نام یار سیاوش در میدان چوگان […]