بایگانی برچسب ها: معنی پشوتن

شخصیت های شاهنامه – پشوتن

پشوتن یکی مرد بیدار بود –  سپه را ز دشمن نگهدار بود نام : پشوتن معنی نام پشوتن : پیش کش کننده تن یا فداکار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ و هوشنگ می رسد و تبار مادری به سلم فرزند فریدون ویژگی‌های […]