بایگانی برچسب ها: معنی ویستهم

شخصیت های شاهنامه – ویستهم

چوگستهم وبندوی به آذرگشسپ – فگندند مردی سبک بر دو اسپ نام : ویستهم نام های دیگر ویستهم : گستهم،وستهم یا ویستهم یا بسطام، بیستام، ویستاخم محل مرگ ویستهم : در بستر توسط همسرش گردویه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر ویستهم : شاپور همسر […]