بایگانی برچسب ها: معنی هومان

شخصیت های شاهنامه – هومان

ده و دو هزار از دلیران گرد – چو هومان و مر بارمان را سپرد نام : هومان محل مرگ هومان : جنگ دوازده رخ توسط بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم و فریدون می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر هومان : ویسه […]