بایگانی برچسب ها: معنی هما

شخصیت های شاهنامه – هما

مر او را دهم دخترم را همای – وکرد ایزدش را برین بر گوای نام : هما دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر هما : گشتاسپ مادر هما :  کتایون برادران و خواهران هما : به آفرید، […]