بایگانی برچسب ها: معنی همای چهرآزاد

شخصیت های شاهنامه – همای چهرآزاد

دگر دختری داشت نامش همای – هنرمند و بادانش و نیک‌ رای نام : همای نام کامل : همای چهرآزاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر همای : بهمن همسر همای : پدرش بهمن ( […]