بایگانی برچسب ها: معنی هشیار

شخصیت های شاهنامه – هشیار

یکی پارسی بود هشیار نام – که بر چرخ کردی به دانش لگام نام : هشیار دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان لقب های هشیار : خردمند و دانا ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : هنگامی که یزد گرد بزه گر صاحب فرزندی می شود و او را بهرام […]