بایگانی برچسب ها: معنی نیاطوس

شخصیت های شاهنامه – نیاطوس

نیاطوس را داد لشکر همه – بدو گفت مهتر تویی بررمه نام : نیاطوس دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : رومی وابستگان : برادران نیاطوس : قیصر روم توضیحات شخصیت : نیاطوس در شاهنامه برادر قیصر روم بود که به فرمان برادرش در رأس سپاهی به یاری خسروپرویز […]