بایگانی برچسب ها: معنی نام خواست

شخصیت های شاهنامه – نام خواست

چو اخواست با زنگه ی شاوران – دگر برته با کهرم از یاوران نام : اخواست نام های دیگر اخواست : اخواشت یا نام خواست محل تولد اخواست : توران محل مرگ اخواست : میدان نبرد توران و ایران دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب اخواست : سردار […]