بایگانی برچسب ها: معنی ماهیار

شخصیت های شاهنامه – ماهیار ( بهرام گور)

یکی پیر بد نام او ماهیار – شده سال او بر صد و شست و چار نام : ماهیار دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : فرزندان ماهیار : آرزو همسر بهرام گور توضیحات شخصیت : ماهیار گوهرفروش در شاهنامه پدر آرزو همسر بهرام گور است. لیست […]