بایگانی برچسب ها: معنی قارن

شخصیت های شاهنامه – قارن

سپهدار چون قارن کاوگان – سپهکش چو شیروی و چون آوگان نام : قارن نام های دیگر : قارن معرب کارن است محل تولد قارن : شهر ری دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد لقب های قارن : رزم […]