بایگانی برچسب ها: معنی شادان برزین

شخصیت های شاهنامه – شادان برزین

نگه کن که شادان برزین چه گفت – بدانگه که بگشاد راز ازنهفت نام : شادان برزین توضیحات شخصیت: شادانِ برزین یا شادان پسرِ برزین، (قرن چهارم هجری) از اهالی طوس، و یکی از چهارتن دانایِ زرتشتی بود که با کمک یکدیگر شاه‌نامه‌ای منثور را با استفاده از داستان‌های قدیم ایران گردآوردی کردند. این شاهنامه، به شاهنامهٔ […]