بایگانی برچسب ها: معنی سیامک تورانی

شخصیت های شاهنامه – سیامک تورانی

گرازه بشد با سیامک بجنگ – چو شیر ژیان با دمنده نهنگ نام : سیامک محل مرگ سیامک : در نبرد دوازده رخ بدست گرازه دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : سیامک دیگری هم در شاهنامه حضور دارد که از پهلوانان توران است و […]