بایگانی برچسب ها: معنی زواره

شخصیت های شاهنامه – زواره

نشست از بر رخش و بگرفت راه – زواره نگهبان گاه و سپاه نام : زواره محل تولد زواره : زابل محل مرگ  زواره : کابل با توطعه برادرش شغاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به گرشاسپ پهلوان می رسد ملیت : ایرانی وابستگان […]