بایگانی برچسب ها: معنی زنگه

شخصیت های شاهنامه – زنگه

چو گودرز با زنگهٔ شاوران – چو رهام و گرگین جنگ‌آوران نام : زنگه نام کامل : زنگه شاوران منصب : شاه بغداد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : گور و همای پیکر وابستگان : پدر زنگه : شاوران توضیحات شخصیت : […]