بایگانی برچسب ها: معنی رویین

شخصیت های شاهنامه – رویین

به نزد سیاوُش فرستاد یار – چو رویین و چون شیدهٔ نامدار نام : رویین محل مرگ رویین : نبرد دوازده رخ بدست بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبارِ پدری به ویسه و زادشم و فریدون می رسد. ملیت : تورانی وابستگان : پدر رویین […]