بایگانی برچسب ها: معنی خوزان

شخصیت های شاهنامه – خوزان

بیک دست مرطوس را کرد جای – منوشان خوزان فرخنده رای نام : خوزان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : خوزان، در شاهنامه نام دلاوری ایرانی است، که در نبرد بزرگ به یاری کیخسرو آمده بود. لیست اشعار : اندر ستایش سلطان محمود