بایگانی برچسب ها: معنی خسرو

شخصیت های شاهنامه – خسرو

سرافراز کیخسروش نام کن – به غم خوردن او دل آرام کن نام : کیخسرو نام کیخسرو در اوستا : کوی خسرو محل تولد کیخسرو : توران زمین محل مرگ : نامعلوم باوربرناپدید شدن اوست دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کیقباد می رسد لقب های […]