بایگانی برچسب ها: معنی خسرو زورستان

شخصیت های شاهنامه – خسرو زورستان

کی مرد بد پیر خسرو به نام – جوانمرد و روشن‌دل و شادکام نام : خسرو زورستان محل مرگ خسرو : مشخص نیست دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به کی پشین می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر خسرو زورستان : بهرام چهارم خلاصه شخصیت : خسرو فرزند بهرام چهارم، سیزدهمین شاهنشاه ساسانی […]