بایگانی برچسب ها: معنی جریره

شخصیت های شاهنامه – جریره

همان مادر کودک ارجمند – جریره سر بانوان بلند نام : جریره محل مرگ : در دژ کلات خودکشی بخاطر مرگ فرزندش فرود دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به می رسد به کی کاووس و شاهان ایران و از تبار مادری به ویسه و زادشم نوه […]