بایگانی برچسب ها: معنی بیوردکاتی

شخصیت های شاهنامه – بیوردکاتی

چو کاموس و منشور و خاقان چین – چو بیورد و چون شنگل بافرین نام : بیورد نام کامل : بیورد کاتی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب بیورد : سردار ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : بیورد در جنگ هماون، در سپاه خاقان‌چین است. جنگ کاموس و […]