بایگانی برچسب ها: معنی بوراب

شخصیت های شاهنامه – بوراب

یکی نامور بود بوراب نام – پسندیده آهنگری شادکام نام : بوراب شغل بوراب : آهنگری که برای اسباب قیصر روم نعل می سازد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : رومی توضیحات شخصیت : بوراب در شاهنامه نام یک آهنگر رومی است که برای اسبان قیصر، نعل […]