بایگانی برچسب ها: معنی بهرام اورمزد

شخصیت های شاهنامه – بهرام اورمزد

چو بهرام بنشست بر تخت زر – دل و مغز جوشان ز مرگ پدر نام : بهرام نام های دیگر : بهرام یکم زمان مرگ : ۲۷۴ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به اردشیر بابکان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام : شاپوریکم مادر بهرام : گوردزاد برادران بهرام […]