بایگانی برچسب ها: معنی اندریمان

شخصیت های شاهنامه – اندریمان (اسفندیار)

دگر اندریمان که پیروز گشت – بکشت از دلیران ما سی و هشت نام : اندریمان محل مرگ اندریمان : خوان هفتم اسفندیار بدست اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : اندریمان پهلوان تورانی در لشگر ارجاسپ است که در نبرد با سپاهیان ایران سی […]

شخصیت های شاهنامه – اندریمان

دگر اندریمان سوار دلیر – چو ارجاسپ اسپ افگن نره شیر نام : اندریمان محل مرگ اندریمان : نبرد دوازده رخ نبردنهم بدست گرگین دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب : سردار تورانی ملیت : تورانی توضحات شخصیت : اندریمان در شاهنامه نام یک دلاور تورانی است که […]