بایگانی برچسب ها: معنی الوای

شخصیت های شاهنامه – الوای (اسفندیار)

یکی نامور بود الوا به نام – سرفراز و اسپ افکن و شادکام نام : الوای محل تولد الوای : زابل محل مرگ الوای : در نبرد رستم و اسفندیار بدست نوش آذر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های الوای : هنر آموخته رستم بود ملیت : ایرانی […]

شخصیت های شاهنامه – الوای

یکی زابلی بود الوای نام – سبک تیغ کین برکشید از نیام نام : الوای نام کامل : الوای زابلی محل تولد الوای : زابل محل مرگ الوای : این شخصیت دوبار در شاهنامه کشته می شود. یکبار در جنگ کاموس بدستِ کاموس کُشانی و یکبار در نبرد رستم و اسفندیار بدست نوش آذر پسرِ اسفندیار. دوره […]