بایگانی برچسب ها: معنی اسم هرمز

شخصیت های شاهنامه – هرمز

ورا نام شاپور کرد اورمزد – که سروی بد اندر میان فرزد نام : هرمز نام هرمز در شاهنامه : اورمزد محل مرگ هرمز : نامعلوم دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر هرمز : شاپور […]