بایگانی برچسب ها: معنی اسم نوشزاد

شخصیت های شاهنامه – نوشزاد (انوشیروان)

ورا نامور خواندی نوش‌زاد – نجستی ز ناز از برش تندباد نام : نوشزاد معنای نام نوشزاد : به معنی «فرزند شخص جاودان» است مرگ نوشزاد : در نبرد با سپاهیان کسری نوشیروان کشته شد دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به قباد می رسد ملیت : […]

شخصیت های شاهنامه – نوشزاد

به جهرم یکی مرد بد بدنژاد – کجا نام او مهرک نوش‌زاد نام : مهرک نوش زاد محل مرگ مهرک نوش زاد : استطخر که توسط اردشیر بابکان گردن زده می شود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مِهرک نوش‌زاد در داستان‌های ملی […]