بایگانی برچسب ها: معنی اسم نستیهن

شخصیت های شاهنامه – نستیهن

چو پیران و نستیهن جنگجوی – چو هومان که بردارد از آب گوی نام : نستیهن نام های دیگر : نسهیهن محل مرگ نستیهن : نبرد دوازده رخ بدست بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم و تور و فریدون می رسد ملیت : تورانی […]