بایگانی برچسب ها: معنی اسم منوچهر

شخصیت های شاهنامه – منوچهر

می روشن آمد ز پرمایه جام – مر آن چهر دارد منوچهر نام نام : منوچهر نام اوستایی منوچهر :  اوستایی :مَنوش چیترَ، پارسی میانه: منوشچیهر محل تولد منوچهر : آمل طبرستان محل مرگ : امل طبرستان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد […]