بایگانی برچسب ها: معنی اسم مزدک

شخصیت های شاهنامه – مزدک

بیامد یکی مرد مزدک بنام – سخنگوی با دانش و رای و کام نام : مزدک نام های دیگر مزدک : مزدکو، مزدکا، مژدک و مزدق محل تولد مزدک : مازاریا یا پسا یا اصطخر محل مرگ مزدک : در مدائن بدست خسرو انوشیروان دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : […]