بایگانی برچسب ها: معبد نوبهار

بهار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهار نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بهار غرض از بهار در دو بیت زیر ظاهراً معبد مشهور نوبهار شهر بلخ بوده است رسیدم به بلخ و به خرم بهار      همه شادمان بودم از روزگار برخی معتقدند که بهار […]

بلخ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلخ نام فعلی مکان جغرافیایی :  ویرانه های در کنار روستای بلخ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بلخ بامی شرح مکان جغرافیایی: بلخ قصبه ای در شمال افغانستان که در عهد باستان و قرون میانه شهری مهم و مرکز ناحیه بلخ (باکتریا) بود و در کنار رود […]