بایگانی برچسب ها: مصر

نیل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیل نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود نیل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آب نیل، رود نیل، دریای نیل شرح مکان جغرافیایی: غرض رود مشهور کشور مصر است که در شاهنامه مکرراً به صورت نیل دریای نیل رود نیل و آب نیل از آن نام برده شده […]

مصر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مصر نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور مصر کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مصر در شاهنامه از این کشور نامی آفریقا از داستان هاماوران تا پادشاهی خسروپرویز در ۱۴ بیت یاد شده است ۵ بیت در هاماوران در ۲ بیت دارا در ۶ […]

جده

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جدِّه نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور عربستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جده از این شهر مشهور و پایتخت کنونی کشور عربستان است نام این شهر دو بار در داستان اسکندر برده میشود به این شرح که اسکندر از حرم کعبه به […]

اسکندری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اسکندری نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر اسکندریه در مصر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اسکندری غرض شهر اسکندریه مصر است که اسکندر آن را ساخته بود و در آن مدفون شد.  این شهر که اکنون اسکندریه خوانده میشود از شهرهای آبادان و مهم […]