بایگانی برچسب ها: مر این

مر یا من؟ پیشنهادی درباره تصحیح یک بیت از شاهنامه

عنوان: مر یا من؟ پیشنهادی درباره تصحیح یک بیت از شاهنامه نویسنده: دکتر چنگیز مولایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تبریز تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو شش، بهار ۱۳۹۱ چکیده مقاله: یکی از مسائل مهم و اساسی در تصحیح متن های کهن […]