بایگانی برچسب ها: لذت گرایی

بن مایه های لذت گرایی در شاهنامه و تاثیر پذیری از افکار اپیکوریستی

عنوان:  بن مایه های لذت گرایی در شاهنامه و تاثیر پذیری از افکار اپیکوریستی نویسندگان: عبدالله حسن زاده میرعلی / لیلا شامانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه سمنان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و  ادبیات فارسی دانشگاه سمنان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن‌نامۀ ادب پارسی، سال […]