بایگانی برچسب ها: قیصر

کارستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کارستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دیرالزور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کارسان شرح مکان جغرافیایی: گرچه در شاهنامه به شهرهای پیشه وری و گاه نظامی کارستان گفته شده اما در شرح فرار خسرو پرویز از پیش بهرام چوبین به روم آمده است که وی بعد […]

حلب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلب نام فعلی مکان جغرافیایی : شهر حلب در کشور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حلب همان شهر نامی کشور کنونی سوریه است که در شاهنامه از شهرهای روم خوانده شده و نامش اولین بار در داستان لهراسپ و بعد هم در پادشاهی […]

حصار سقیلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حصار سقیلا نام فعلی مکان جغرافیایی : سلفیکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حصار سقیلا دژی در حوالی و اطراف حلب در کشور سوریه کنونی شام پیشین بوده است در پادشاهی انوشیروان آمده است که چون او قصد حمله به روم را کرد قیصر […]

آرایش روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا محلب شهر المیادین کنونی عراق با نام باستانی اروپوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آرایش روم به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم در حدود شام (سوریه کنونی) بوده که گنجهای قیصر در آن […]