بایگانی برچسب ها: قیصر روم

برخورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برخورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  سروستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برخورستان نام یکی از شهرهای روم بوده است که شاپور ذوالاکتاف هنگام سفر پنهانی به آن کشور شناسایی و در آن شهر زندانی شد اما از همان جا به ایران گریخت. نام […]

عموریه

عموریه: این نام که معرب Amorium یونانی است از شهرهای مهم روم شرقی بوده که در قلب کشور ترکیه کنونی بر سر شاهراه شمال غرب به جنوب شرق آن کشور (بین قسطنطنیه در کنار دریای سیاه تا طرسوس در کنار دریای مدیترانه) قرار داشته است. بدین سبب، در عهد باستان و نیز دوره اسلامی چند […]