بایگانی برچسب ها: قلون یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – قلون (خسروپرویز)

یکی ترک بد پیر نامش قلون – که ترکان ورا داشتندی زبون نام : قلون محل مرگ : مرو بدست یاران بهرام چوبین دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : قلون مرد ترک تهیددستی بود که خراد برزین هنگامی که نزد خاقان چین رفته پیدایش کرده […]

شخصیت های شاهنامه – قلون

فرمود تا نزد او شد قلون – ز ترکان دلیری گوی پرفسون نام : قلون محل مرگ قلون : پای البرز کو بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین :  اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : قلون سردار سرشناس تورانی است که توسط افراسباب مامور می شود که راه […]